Vi som skapar den här bloggen går i årskurs fem på Alléskolan i Habo. Med den här bloggen vill vi skapa en kanal ut från skolan där eleverna får en arena att presentera och kommentera böcker som vi läser.

Bokomslagen är publicerade efter medgivande av respektive förlag. Eleverna har själva fått i uppdrag att maila bokförlagen och fråga om de får använda bilden av bokomslaget och hittills har inget förlag sagt nej:) Flera förlag har även blivit nyfikna och frågat om adressen till bloggen. Kul!

Förteckning över förlag som givit sitt godkännande till att vi använder bilder av deras bokomslag:

– Rabén & Sjögren
– Fritanke
– Bonnier Carlsén
– Modernista
– Agrasso
– Opal förlag
– Lilla Piratförlaget
– Hega
– Idus förlag
– B. Wahlströms